Liên hệ

Contact Us

  • 27-29 Trương Định, P. Bến Thành - Quận 1 -, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam
  • +84 28 38 22 22 55
  • +84 28 38 22 22 55
  • info@bloomsaigonhotel.com

Map